Yükleniyor...

Sayfa Yükleniyor

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

“Şirket stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesinde bizleri başarıya taşıyan ana güçlerimizden birinin, çalışanlarımız olduğu inancı ve “önce insan” yaklaşımı ile, çalışanlarımızın gelişimine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, motivasyonları, iş tatminleri ve mutlulukları ile birlikte verimliliğimizi arttırmak”

İNSAN KAYNAKLARI NEDİR?
En genel anlamı ile işveren ile çalışan veya potansiyel çalışanların ilişkilerini düzenleyen süreçlerin genel adı ve işletmelerde aynı adla anılan birimdir. İşgücü planlaması ile başlar, işe alım ücretlendirme ve yan menfaatler, endüstriyel/sendikal ilişkiler, kurumsal performans yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim, çalışanların memnuniyetinin ölçümlenmesi, sosyal ve idari hizmetlerin tahsisi gibi çalışanları ilgilendiren tüm konuları kapsar.

 

ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİNE YATIRIM YAPMA

Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,

Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,

Nitelikli, başarılı, bir işgücü oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

 

ORGANİZASYONU GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME

İzmir Ambalaj başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,

Potansiyeli yüksek çalışanların performansının takibi ve İzmir Ambalaj güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,

İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

 

TOPLAM ÖDÜL YÖNETİMİ

Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,

Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,

Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek

İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

 

ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU VE BAĞLILIĞINI ARTIRMA

Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,

Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,

Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

 

 

İNSAN KAYNAKLARI BAŞVURUSU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Teklif İste